Fiberby sænker CO2-aftrykket pr. kunde med 48% før 2027

 • Fiberby bidrager selvfølgelig til Danmarks grønne omstilling, og vi vil være i front med at skære ned på CO2-udledningen fra internettet.
 • Senest i 2026 vil vi have reduceret CO2-aftrykket pr. slutbruger med 48% (i forhold til 2020). 
 • Fiberbys netværk har allerede et relativt lavt CO2-aftryk, fordi vi anvender de mest energieffektive netværksteknologier (FiberLAN og ftth-AON). Til sammenligning er CO2-aftrykket fra mobile netværk (4G og 5G) 13-26 gange større.

Status på indsatsen (2022)

Vi følger en realistisk plan for at nå vores mål: At reducere CO2-aftrykket pr. slutbruger med 48% (i forhold til 2020) inden nytåret 2027.

Ved at fokusere på rettidig opgradering til mere energieffektivt udstyr og bedre udnyttelse af eksisterende udstyr, har vi allerede opnået gode fremskridt, som det ses i grafen: 

I vores 2027-plan indgår en række mål. Nogle har vi allerede nået, mens andre snart bliver indfriet:

 • Vi har siden 2020 udelukkende brugt miljøcertificeret emballage.
 • Fra 2022 indkøber vi kun strøm, som er så tæt på CO2-neutral, som det findes på markedet.
 • I 2022 indførte vi madspildsordning i vores kantine.
 • Fra 2023 forventer vi at indføre udvidet affaldssortering med 11 fragmenter (et myndighedskrav).

Hvorfor har vi fokus på internettets CO2-aftryk?

Danskernes forbrug af internet har et betydeligt CO2-aftryk, og Fiberby skal selvfølgelig være med i Danmarks grønne omstilling.


Det er vigtigt at erkende, at internetforsyning og -forbrug i dag medfører en betydelig udledning af CO2. Eksempelvis:

Vi ved, at Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og derfor belaster vores internetforbrug også relativt meget. Ligeledes vil Internetforbruget stige i fremtiden, og vi ser internettet som en positiv faktor i den grønne omstilling, både i forhold til formidle viden og til energiteknologi, som f.eks. styring af varmeanlæg.

Selvom ingen kender det fulde og præcise regnestykke, er det klart, at internettets CO2-aftryk også skal reduceres, og dét handler primært om at øge energieffektiviteten i det udstyr og de apparater, som tilsammen udgør internettet. 

Fiberbys CO2-regnskab og mål

Fiberbys CO2-regnskab afspejler, at vores ansvar og indflydelse er forskelligt i de lag, som internettet består af.

Fiberby har fuldt ansvar for CO2-aftrykket i det direkte netværk, og medansvar for CO2-aftryket fra netværk i ejendomme. 

 • Direkte netværk, dvs. Fiberbys core- og distributionsnetværk samt NOC-drift inhouse. CO2-udledningen, der stammer herfra, har Fiberby fuldt ansvar for, fordi Fiberby ejer udstyret og kan vælge strømleverandøren til udstyret.

 • Netværk i ejendomme, også kaldet access-netværket. Her er udstyret ejet af kunderne, dvs. af de individuelle boligforeninger og ejendomme, som også bestemmer strømleverandøren. Fiberby er i den sammenhæng serviceleverandør og rådgiver med begrænset indflydelse. Derfor deler vi ansvaret for CO2-udledningen med ejerne af udstyret, boligforeningerne.

Det samlede CO2-aftryk fra Fiberbys internetleverance fordeler sig sådan på direkte netværk og netværk i ejendomme:


CO2-aftrykket fra netværk i ejendomme er betydelig større end CO2-aftrykket fra det direkte netværk, hvilket betyder, at størstedelen af den samlede CO2-belastning fra Fiberbys internetforsyning stammer fra netværk, som er ejet af kunderne og hvor Fiberby har begrænset indflydelse. Derfor skal vi nedbringe CO2-aftrykket i samarbejde med vores kunder i boligforeningerne.

De vigtigste opgaver i samarbejdet om at mindske CO2-aftrykket består i:

 1. Bedre udnyttelse af eksisterende udstyr ved at have den højest mulige tilslutning af beboere.
 2. Sikre at boligforeningernes udstyr er opgraderet til den mest energieffektive standard. Opgradering mere energieffektivt udstyr har oftest tjent sig ind økonomisk på meget kort tid, så også økonomisk giver det god mening.

Vi beregner Fiberbys energiforbrug og CO2-aftryk i forhold til antallet af forbrugere, som vi forsyner. Det giver god mening, fordi Fiberby løbende får nye kunder. Med flere kunder vokser det samlede energiforbrug og CO2-aftryk naturligvis, men det bliver udlignet i det nationale regnestykke, fordi en ny kundens forbrug ikke længere tæller med hos kundens tidligere  leverandør.

Med hver ny kunde i Fiberby vokser det samlede CO2-aftryk, men på grund af vores netværksarkitetktur er stigningen i CO2-aftrykket fra en ekstra kunde begrænset. Hvis den nye kunde skifter væk fra en udbyder eller en teknologi med et højere CO2-aftryk pr. kunde end Fiberby, er det en gevinst for klimaet.

Det samlede energiforbrug, og det samlede ækvivalerede CO2-aftryk, fra Fiberbys internetleverance, opgjort pr. kunde, ser sådan ud:


I kan også være med:

Som boligforening og forbruger har man også muligheder for at bidrage til reduktion CO2-aftrykket fra internettet:

Det kan foreningen gøre:

 • Opgradér foreningens udstyr: Nye switche har lavere strømforbrug og dermed CO2-aftryk. Potentielt kan der spares 20-50% ved at opgradere switche, og  omkostningen bliver tjent ind indenfor switchens  levetid.
 • Få alle lejligheder med: En switch har samme strømforbrug, og dermed CO2-aftryk, uanset hvor mange brugere, der er koblet til. Jo flere lejligheder som er med, desto lavere bliver CO2-aftrykket pr. bruger. 
 • Spred budskabet: Brug wifi i stedet for mobildata. Hvis man downloader eller streamer via 4G eller 5G mobildata udleder man 13-26 gange mere CO2, end hvis man bruger wifi.

Noget man selv kan gøre:

 • Brug wifi fremfor mobildata, hvis muligt. Og brug kablet forbindelse fremfor wifi, hvis muligt.
 • Streaming: Vælg ikke en højere videoopløsning, end du har brug for. Brug ikke storskærm, hvis du bare hører musik. Stop auto-play i videostreaming, hvis du ikke kigger med. Vælg streamingtjenester, som arbejder for at reducere CO2-aftrykket (se også).
 • Onlinemøder: Overvej om video (fra alle) er nødvendigt, eller om lyd er fint nok.
 • Router: Er din router tidssvarende? En nyere router bruger mindre strøm og giver bedre internetoplevelse.
 • E-mails: Ryd op og slet mails, som du ikke har brug. Abonnér på færre nyhedsbreve. Send færre og mindre vedhæfede filer. Send video/billeder i lavere opløsning. At sende og lagre e-mails har et CO2-aftryk.
 • Andet: Minimér standby-strømforbruget fra store enheder: Brug fx tænd-sluk-ur eller strømskinne til skærme og musikanlæg.

Om klimaaftryk fra internettet og fordeling af ansvaret

Internettets klimaaftryk, og ansvaret for det, er fordelt mellem industrier og forbrugerne. Ansvaret for internettets CO2-udledning er fordelt i forskellige lag:

 1. Tjenester og services som leverer det indhold, vi forbruger. Det er f.eks. Netflix og TV2, men det inkluderer også de hjemmesider vi besøger, de steder i ”skyen”, hvor vi opbevarer fotos og lagrer vores e-mails, samt de sociale medier og webshops, som vi bruger.
 2. Internetleverandørerne som transporterer data fra tjenesterne ud til forbrugerne. Det er f.eks. Fiberby, TDC og mange andre i Danmark; men det indbefatter også alle de udenlandske og internationale netværksvirksomheder, som de danske internetudbydere udveksler trafik med, når data bliver sendt rundt i internettet.
 3. Enheder, devices og apparater som husstande, virksomheder og offentlige instanser har tændt, når de tilgår internettet. Det er f.eks. vores mobiltelefoner, computere, skærme, routere og andre apparater, som er koblet på internettet.

Fiberbys CO2-aftryk og -indsats er primært i lag nr. 2 og sekundært i lag nr. 3. Vi definerer ansvaret sådan:

Fuldt ansvar (fordi vi har fuld indflydelse)

 • Fiberbys core- og distributionsnetværk samt NOC-drift inhouse. Dvs. Servere, computere, opvarmning, lys m.v. på kontoret, driften på centraler, hvor Fiberby har netværksudstyr samt serviceteknikernes transport (kørsel/biler).

Medansvar (fordi vi har indflydelse)

 • Access-netværket, hvor Fiberby servicerer og rådgiver om det udstyr, som er ejet af kunderne. Det drejer sig om driften af centraler og udstyr i de ejendomme, hvor Fiberby leverer internet. Fiberby leverer og servicerer dette udstyr, og har indflydelse på valg af udstyret, men vi har ikke direkte indflydelse på udskiftningstidspunktet eller valg af strømleverandør. Her deler vi altså ansvaret med ejendommen, som ejer udstyret og vi samarbejder derfor om CO2-reduktionen.

Begrænset ansvar (fordi vi har lav indflydelse)

 • Internetudstyr og -forbrug i husstande og virksomheder, som bliver forsynet via Fiberbys netværk. Fiberby har begrænset indflydelse på det udstyr, som brugerne kobler til internettet, og på hvordan det bliver anvendt. Vi bestræber os på at øve indflydelse ved at oplyse og rådgive vores kunder/slutbrugere om, hvordan man som forbruger kan minimere CO2-aftrykket af sit internetforbrug. Det gælder ikke mindste for kundernes valg af router. Hvis kunderne vælger at købe en router hos Fiberby, vil vi gerne hjælpe med til at routeren er så klimavenlig som muligt.

Ræk ud, hvis du har spørgsmål

Fiberys CO2-regnskab og -indsats

Kommunikations- og CSR-ansvarlig: Claus Bornemann

E-mail bor@fiberby.dk Telefon 81 88 09 40

Fiberbys CO2-partnerskab

Relations & Key Account Manager: Mikkel Mikkelsen

E-mail mmi@fiberby.dk Telefon 88 77 87 58