Fiberby sænker CO2-aftrykket pr. kunde med 48% før 2027

 • Fiberby bidrager selvfølgelig til Danmarks grønne omstilling, og vi vil være i front med at skære ned på CO2-udledningen fra internettet.
 • Senest i 2026 vil vi have reduceret CO2-aftrykket pr. slutbruger med 48% (i forhold til 2020). 
 • Fiberbys netværk har allerede et relativt lavt CO2-aftryk, fordi vi anvender de mest energieffektive netværksteknologier (FiberLAN og ftth-AON). Til sammenligning er CO2-aftrykket fra mobile netværk (4G og 5G) 13-26 gange større.

Status på indsatsen (2022)

Vi følger en realistisk plan for at nå vores mål om at reducere CO2-aftrykket pr. slutbruger med 48% (i forhold til 2020) inden nytåret 2027.

Ved at fokusere på at opgradere til mere energieffektivt udstyr på det rigtige tidspunkt og ved at udnytte eksisterende udstyr bedre, har vi allerede opnået gode fremskridt, som det ses i grafen:

I vores 2027-plan indgår en række mål. Nogle har vi allerede nået, mens andre snart bliver indfriet:

 • Vi har siden 2020 udelukkende brugt miljøcertificeret emballage.
 • Fra 2022 indkøber vi kun strøm, som er så tæt på CO2-neutral, som det findes på markedet.
 • I 2022 indførte vi madspildsordning i vores kantine.
 • I 2023 indførte vi affaldssortering med 10 fragmenter (et myndighedskrav).

Hvorfor har vi fokus på internettets CO2-aftryk?

Danskernes forbrug af internet har en betydelig påvirkning på miljøet, og hos Fiberby ønsker vi at bidrage til Danmarks grønne omstilling.

Det er vigtigt at erkende, at internetforsyning og -forbrug i dag medfører en betydelig udledning af CO2. For eksempel:

 • På verdensplan har internettet et CO2-aftryk på niveau med belastningen fra kommerciel flytrafik (2019).
 • Online video, såsom Netflix, YouTube, Facebook udgør i 2019 60% af verdens datatrafik, og står for over 300 millioner tons udledninger pr. år. Det svarer til 1% verdens samlede emmisioner eller lige så meget som Spaniens samlede udledninger.

Vi ved, at Danmark er et af de mest digitaliserede samfund i verden, og derfor belaster vores internetforbrug også relativt meget. Ligeledes vil internetforbruget stige i fremtiden, og vi ser internettet som en positiv faktor i den grønne omstilling, både i forhold til formidle viden og til energiteknologi, som f.eks. styring af varmeanlæg.

Selvom ingen kender det fulde og præcise regnestykke, er det klart, at internettets CO2-aftryk også skal reduceres, og dét handler primært om at øge energieffektiviteten i det udstyr og de apparater, som tilsammen udgør internettet.

Fiberbys CO2-regnskab og mål

Fiberbys CO2-aftryk fra direkte netværk udgør 79%, mens CO2-aftrykket fra netværk i ejendomme udgør 16%. Det er vigtigt for os at reducere CO2-udledningen i begge disse lag, men vi vil prioritere vores indsats i direkte netværk, da vores ansvar og indflydelse her er størst. Vi vil også fortsætte med at samarbejde med vores kunder og partnere for at reducere CO2-udledningen i netværk i ejendomme. Samlet set er vores mål at reducere CO2-aftrykket pr. slutbruger med 48% inden nytåret 2027.

CO2-aftrykket fra netværk i ejendomme er betydelig større end CO2-aftrykket fra det direkte netværk, hvilket betyder, at størstedelen af den samlede CO2-belastning fra Fiberbys internetforsyning stammer fra netværk, som er ejet af kunderne og hvor Fiberby har begrænset indflydelse. Derfor skal vi nedbringe CO2-aftrykket i samarbejde med vores kunder i boligforeningerne.

De vigtigste opgaver i samarbejdet består i:

 • Bedre udnyttelse af eksisterende udstyr ved at have den højest mulige tilslutning af beboere.
 • Sikre at boligforeningernes udstyr er opgraderet til den mest energieffektive standard. Opgradering til mere energieffektivt udstyr har oftest tjent sig ind økonomisk på meget kort tid, så også økonomisk giver det god mening. 

Vi beregner Fiberbys energiforbrug og CO2-aftryk i forhold til antallet af forbrugere, som vi forsyner. Det giver god mening, fordi Fiberby løbende får nye kunder. Med flere kunder vokser det samlede energiforbrug og CO2-aftryk naturligvis, men det bliver udlignet i det nationale regnestykke, fordi en ny kundes forbrug ikke længere tæller med hos kundens tidligere  leverandør.

Med hver ny kunde i Fiberby vokser det samlede CO2-aftryk, men på grund af vores netværksarkitetktur er stigningen i CO2-aftrykket fra en ekstra kunde begrænset. Hvis den nye kunde skifter væk fra en udbyder eller en teknologi med et højere CO2-aftryk pr. kunde end hos Fiberby, er det en gevinst for klimaet.

Det samlede energiforbrug, og det samlede ækvivalerede CO2-aftryk, fra Fiberbys internetleverance, opgjort pr. kunde, ser sådan ud:

I kan også være med:

Som boligforening og forbruger har man også muligheder for at bidrage til reduktion CO2-aftrykket fra internettet:

Det kan foreningen gøre:

 • Opgradér foreningens udstyr: Nye switche har lavere strømforbrug og dermed et lavere CO2-aftryk. Potentielt kan der spares 20-50% ved at opgradere switche, og omkostningen bliver tjent ind indenfor switchens levetid.
 • Få alle lejligheder med: En switch har det samme strømforbrug, og dermed CO2-aftryk, uanset hvor mange brugere, der er koblet til. Jo flere lejligheder der er med, desto lavere vil CO2-aftrykket pr. bruger blive.
 • Spred budskabet: Brug wifi i stedet for mobildata. Hvis man downloader eller streamer via 4G eller 5G mobildata udleder man 13-26 gange mere CO2, end hvis man bruger wifi.

Noget man selv kan gøre:

 • Brug wifi fremfor mobildata, hvis muligt, og brug kablet forbindelse fremfor wifi, hvis det er muligt.
 • Streaming: Vælg ikke en højere videoopløsning end nødvendigt, og brug ikke storskærm, hvis du bare lytter til musik. Du kan også stoppe auto-play i videostreaming, hvis du ikke kigger med og vælge en streamingtjeneste, som arbejder for at reducere CO2-aftrykket.
 • Onlinemøder: Når man deltager i onlinemøder, kan man overveje, om det er nødvendigt at have video (fra alle), eller om lyd er tilstrækkeligt.
 • Router: Overvej om din router er tidssvarende. En nyere router bruger mindre strøm og giver en bedre internetoplevelse.
 • E-mails: Man kan også rydde op i og slette e-mails, som man ikke har brug for, og abonnere på færre nyhedsbreve. Det er en god idé at sende færre og mindre vedhæftede filer og sende video og billeder i lavere opløsning, da det at sende og lagre e-mails har et CO2-aftryk.
 • Andet: Minimér standby-strømforbruget fra store enheder: Brug fx tænd-sluk-ur eller strømskinne til skærme og musikanlæg.

Om klimaaftryk fra internettet og fordeling af ansvaret

Internettets klimaaftryk og ansvaret for det er fordelt mellem industrier og forbrugerne. Ansvaret for internettets CO2-udledning er fordelt på forskellige lag:

 1. Tjenester og services, som leverer det indhold, vi forbruger. Det inkluderer f.eks. Netflix og TV2, men det også de hjemmesider vi besøger, de steder i ”skyen”, hvor vi opbevarer fotos og lagrer vores e-mails, samt de sociale medier og webshops, som vi bruger.
 2. Internetleverandørerne, som transporterer data fra tjenesterne ud til forbrugerne. Det inkluderer f.eks. Fiberby, TDC og mange andre i Danmark; men også alle de udenlandske og internationale netværksvirksomheder, som de danske internetudbydere udveksler trafik med, når data bliver sendt rundt i internettet.
 3. Enheder, devices og apparater, som husstande, virksomheder og offentlige instanser har tændt, når de tilgår internettet. Det inkluderer f.eks. vores mobiltelefoner, computere, skærme, routere og andre apparater, som er koblet på internettet.

Fiberbys CO2-aftryk og -indsats foregår primært i lag nr. 2 og sekundært i lag nr. 3. Vi definerer ansvaret sådan:

Fuldt ansvar (fordi vi har fuld indflydelse)

 • Fiberbys core- og distributionsnetværk samt NOC-drift inhouse. Det vil sige servere, computere, opvarmning, lys m.v. på kontoret, driften på centraler, hvor Fiberby har netværksudstyr samt serviceteknikernes transport (kørsel/biler).

Medansvar (fordi vi har indflydelse)

 • Access-netværket, hvor Fiberby servicerer og rådgiver om det udstyr, som er ejet af kunderne. Det drejer sig om driften af centraler og udstyr i de ejendomme, hvor Fiberby leverer internet. Fiberby leverer og servicerer dette udstyr og har indflydelse på valg af udstyret, men vi har ikke direkte indflydelse på udskiftningstidspunktet eller valg af strømleverandør. Her deler vi altså ansvaret med ejendommen, som ejer udstyret, og vi samarbejder derfor om CO2-reduktionen.

Begrænset ansvar (fordi vi har lav indflydelse)

 • Internetudstyr og -forbrug i husstande og virksomheder, som bliver forsynet via Fiberbys netværk. Fiberby har begrænset indflydelse på det udstyr, som brugerne kobler til internettet, og på hvordan det bliver anvendt. Vi bestræber os på at øge indflydelse ved at oplyse og rådgive vores kunder/slutbrugere om, hvordan man som forbruger kan minimere CO2-aftrykket af sit internetforbrug. Det gælder ikke mindst for kundernes valg af router. Hvis kunderne vælger at købe en router hos Fiberby, tilstræber vi at routeren er så klimavenlig som muligt.

Ræk ud, hvis du har spørgsmål

Fiberys CO2-regnskab og -indsats

Mikkel Mikkelsen
Relations & Key Account Manager
E-mail: mmi@fiberby.dk
Telefon 88 77 87 58