INFORMATION TIL BESTYRELSEN

Netværksberedskab døgnet rundt

Døgnvagt i tilfælde af nedbrud

Netværksdriften bliver overvåget døgnet rundt, året rundt, og vores netværksteknikere bliver automatisk alarmeret i tilfælde af fejl på netværket. Vi påbegynder sædvanligvis fejlsøgning og genopretning/reparation med det samme, døgnet rundt, og vi informerer løbende om driftstatus via hjemmesiden. (Bemærk at Fiberbys driftsgaranti til foreninger kan variere kontraktuelt). Efter skønsmæssig vurdering kan netværksvagten advisere foreningsbestyrelsen om fejl på netværket.

  • Foreningens bestyrelse har adgang til et direkte telefonnummer til vores netværksvagt, som i tilfælde af nedbrud kan kontaktes døgnet rundt.
  • Telefonnummeret er oplyst i foreningens kontrakt med Fiberby.
  • Døgnvagten kan også kontaktes via Fiberbys hovednummer. Bemærk, at denne adgang kræver indtastning af den kode, som er oplyst i foreningens kontrakt med Fiberby.
  • Telefonnummeret er udelukkende beregnet til situationer, hvor driften i hele foreningen er påvirket. Telefonnummeret kan ikke benyttes til support af individuelle beboere eller den enkelte lejlighed.

Opdater jeres kontaktinformation

Meld opdateringer af jeres kontaktinformation til Kundservice

I bedes holde foreningens kontaktinformationer opdateret. Klik på knappen herunder for at opdatere en kontaktperson i foreningen. Alternativt skriv til vores kundeservice, når der er ændringer i jeres kontaktinformation.

I tilfælde af at der opstår fejl på netværket internt i jeres forening og ligeledes i forbindelse med løbende service af netværket, er det hensigtsmæssigt, at vi kan komme i kontakt med jer, dvs. med bestyrelsen, viceværten eller en evt. netværksansvarlig person.

Vi har behov for kontaktoplysninger til:

  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Evt. netværksansvarlig
  • Vicevært

I skal derfor være opmærksomme på at opdatere jeres kontaktinformation, når:

  • Der sker ændringer i bestyrelsens sammensætning.
  • Hvis I har skiftet vicevært.
  • Evt. ny netværksansvarlig i foreningen.

Fiberby har som udgangspunkt registreret jeres kontaktinformationer ved kontraktindgåelsen, og vi henvender os løbende til foreninger for at holde kontaktoplysninger ajour, men det er en stor fordel, hvis I husker at opdatere jeres information selv, og jfr. vores standardbetingelser er det en betingelse for at vi kan levere den service, vi garanterer.

Giv os besked når der er ændringer i jeres kontaktoplysninger. Send os en mail på support@fiberby.dk eller klik nedenfor.

Opdater foreningsoplysninger