Information til bestyrelsen

Vigtigt: Opdater kontaktoplysninger til foreningen/ejendommen

Klik på knappen for at logge ind på bestyrelsessiden. Her kan I oplyse og ændre kontaktoplysninger. 

Hvis I ikke har et login eller oplever problemer med det, så kontakt Kundeservice.

Det er vigtigt, at Fiberby har aktuelle kontaktoplysninger til foreningen/ejendommen, for at vi kan levere den forsyningssikkerhed og det serviceniveau, som vi i garanterer. Fiberby har registreret kontaktoplysninger på det tidspunkt, hvor der er indgået aftale/kontrakt og vi kontakter løbende foreningen/ejendommen via mail med henblik på at få ajorført kontaktoplysningerne.

Vi beder om, at I er særligt opmærksomme på at opdatere jeres kontaktoplysninger når:

  • Der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning.
  • I har skiftet vicevært/ejendomsservice.

Netværksberedskab i døgnvagt

Vi informerer løbende om driftstatus via hjemmesiden. Netværksdriften bliver overvåget døgnet rundt.

Vores netværksteknikere bliver automatisk alarmeret i tilfælde af fejl på netværket, og vi påbegynder sædvanligvis fejlsøgning og genopretning/reparation med det samme. Netværksvagten skønner i hver sag, om foreningens kontaktpersoner skal informeres ved fejl på netværket.

Foreningens bestyrelse har adgang til et direkte telefonnummer til vores døgnbemandede netværksvagt, som kan kontaktes i tilfælde af driftafbrydelse. Telefonnummeret er udelukkende beregnet til situationer, hvor driften i hele foreningen er påvirket og telefonnummeret kan ikke benyttes til support af individuelle beboere eller den enkelte lejlighed.

  • Telefonnummeret kan findes ved at logge ind på bestyrelsens side.
  • Telefonnummeret er også oplyst i foreningens/ejendommens kontrakt med Fiberby.
  • Døgnvagten kan også kontaktes via Fiberbys hovednummer. Bemærk, at denne adgang kræver indtastning af den kode, som er oplyst i foreningens kontrakt med Fiberby.