INFORMATION TIL ADMINISTRATOR

Fakturering og betalingsfrist

Fiberbys betalingsfrist er 10 dage.

Spørgsmål vedr. fakturaer besvares på bogholderi@fiberby.dk eller telefon 33 23 00 99, hverdage 9 – 16.

Fakturering og brugerlister for nye foreninger

Første gang en ny forening bliver faktureret, efter tilslutningen til Fiberby, modtager administrator 3-4 uger efter tilslutningen brugerliste med tilmeldte lejligheder samt faktura.

Proces ved opsigelser

Fiberbys opsigelsesfrist for beboere er løbende måned + 1 måned, og kun beboeren selv eller administrator kan opsige en beboer.

Opsigelser skal ske skriftligt til Fiberby via menupunktet Kundeservice, hvor der findes en formular til at opsige Fiberby-internet. Alternativt kan man sende en e-mail til support@fiberby.dk med oplysning om kundens navn, adresse, telefonnummer, e-mail og opsigelsesdato.

Når en beboer opsiger Fiberby, behandler vi opsigelsen den sidste hverdag i måneden, og derfor kan der gå op til 14 dage før administrator får besked om opsigelsen.

Særligt vedr. sammenlagte lejligheder

I tilfælde hvor to eller flere lejligheder lægges sammen, og hvor Fiberby derfor har etableret mere end 1 forbindelse til lejligheden, kan beboeren frit vælge at fortsætte med 1 eller flere forbindelser. Når beboeren fortsætter med mere end 1 forbindelse har hver forbindelse separat abonnement.

For at imødekomme, at beboere kan fortsætte med mere end 1 forbindelse, bibeholdes Fiberbys registrering af installationen på de officielt nedlagte enhedsadresser, og derfor kan forbindelser til sammenlagte lejligheder på brugerlister optræde med de forældede enhedsadresser. Af samme grund kan en sammenlagt lejlighed optræde mere end en gang på brugerlister.