INFORMATION TIL ADMINISTRATOR

Fakturering og betalingsfrist

Fiberbys betalingsfrist er 10 dage.

Spørgsmål vedr. fakturaer besvares på bogholderi@fiberby.dk eller telefon 33 23 00 99 i vores åbningstid.

Fakturering og brugerlister for nye foreninger

3-4 uger efter tilslutning til Fiberby bliver foreningen faktureret første gang. Administrator modtager sammen med fakturaen en brugerliste med tilmeldte lejligheder.

Proces ved opsigelser

Fiberbys opsigelsesfrist for beboere er løbende måned + 1 måned, og kun beboeren selv eller administrator kan opsige en beboer.

Opsigelser skal ske skriftligt til Fiberby via menupunktet Kundeservice, hvor der findes en formular til at opsige Fiberby-internet.

Særligt vedr. sammenlagte lejligheder

I tilfælde hvor to eller flere lejligheder lægges sammen, og hvor Fiberby derfor har etableret mere end 1 forbindelse til lejligheden, kan beboeren frit vælge at fortsætte med 1 eller flere forbindelser. Når beboeren fortsætter med mere end 1 forbindelse har hver forbindelse separat abonnement.

For at imødekomme, at beboere kan fortsætte med mere end 1 forbindelse, bibeholdes Fiberbys registrering af installationen på de officielt nedlagte enhedsadresser, og derfor kan forbindelser til sammenlagte lejligheder på brugerlister optræde med de forældede enhedsadresser. Af samme grund kan en sammenlagt lejlighed optræde mere end en gang på brugerlister.