I bygger nyt. I tænker nyt. Vælger I også den optimale løsning til internet og tv?

 • Når I invester i den optimale netværksteknologi, betyder det lavere udgifter til beboerne.
 • Hvis I sørger for at installationerne tilhører ejendommen, undgår I utilfredshed hos fremtidige beboere.
 • Det er win-win for bygherre og fremtidige beboere, når I vælger en optimal internetleverandør fra start. 

Hvorfor skal I vælge FTTH og Fiberby?

Se på 2 minutter: Dette vil du gerne vide, FØR du vælger tv-/internetløsning til ejendommen!

Har du spørgsmål?

Kontakt Jakob E-mail jfr@fiberby.dk Telefon 2349 2380

Jakob Frederiksen, direktør

Fiberby på Trustpilot

Referencebyggerier - klik her

Fiberby leverer internetløsninger til nybyggeri. Vigtigt: Tænk internet ind fra start. Kontakt os for flere referencer.

NEED & NICE TO KNOW om fibernet

1Fibernet i nybyggeri – hvilke teknologier installeres i dag?

Internetforbindelser til boligerne i nybyggeri bliver etableret med én af netværksteknologierne: FTTH og FiberLAN.

 

Sammenligning af FTTH og FiberLAN:

 

 • Både FiberLAN og FTTH kan levere maximal hastighed og stabilt internet i boligerne.
 • Omkostningen ved at etablere FiberLAN i en ejendom er lavere. Det koster omkring det halve af at installere FTTH.
 • Beboernes abonnementspriser for internet, når installationen er i drift, er lavere med FiberLAN. De er omkring 50% lavere end abonnementspriserne med FTTH.
 • FiberLAN er teknisk begrænset af at længden på kabler internt i bygningen ikke kan overstige 90 m. FiberLAN er derfor velegnet i etageejendomme, mens parcel- og rækkehuse typisk kræver FTTH.
 • Med FiberLAN installeret i ejendommen er det nemt og billigt for ejeren eller beboerne at skifte internetleverandør. Med FTTH installeret er det praktisk talt umuligt at vælge en anden udbyder.

 

1Hvad betyder det for beboerne, om bygherre vælger FiberLAN eller FTTH?

FiberLAN og FTTH giver beboerne samme, høje tekniske kvalitet samt hurtigt og stabilt internet. Forskellene ligger i priserne og i beboernes muligheder for at udskifte internetudbyderen i fremtiden.

 

Lavere abonnementspriser

Med FiberLAN installeret i ejendommen betaler beboerne lavere abonnementspriser for internetforbindelsen end med FTTH. Abonnementspriserne er 30-60% lavere med FiberLAN, afhængig af hvilke internethastigheder man ser på. En FiberLAN-installation giver med andre ord en løbende besparelse på 150-300 kr. om måneden pr. lejlighed.

 

Nemmere at udskifte udbyderen

Med FiberLAN installeret i ejendommen er det let og billigt at skifte internetleverandøren ud. Erfaringerne viser, at med FTTH er det i praksis umuligt at udskifte leverandøren, uanset hvor utilfredse beboerne er med pris eller service. En leverandør som oprindeligt har installeret FTTH-teknologi i bygningen ejer nemlig installationen, hvilket udelukker beboerne fra at skifte til en internetudbyder, der er mere konkurrencedygtig på pris, kvalitet eller service.

 

1Hvad betyder det for bygherre, om der bliver etableret FiberLAN eller FTTH?

I etageejendomme, hvor der med fordel kunne være installeret FiberLAN i stedet for FTTH, betyder en FTTH-installation at beboerne har højere udgifter til internet/tv. Dertil kommer utilfredsheden, når beboerne indser at de med FTTH-installationen er afskåret fra at kunne skifte til en mere konkurrencedygtig leverandør.

I Danmark er alle FTTH-installationer i praksis ejet af forsyningsselskaber. Forsyningsselskabets ejerskab over installationen betyder, at beboerne i reelt er udelukkede fra at skifte internetleverandør. Ganske vist kan beboerne i mange tilfælde vælge en anden serviceudbyder, men serviceudbyderen leverer internet via forsyningsselskabets installationer i ejendommen, og derfor skal serviceudbyderen betale leje til forsyningsselskabet. Den fordyrelse føres naturligvis over på beboernes regning.

 

Hvorfor ejer forsyningsselskabet FTTH-installationer?
Eftersom det er dyrere at etablere en FTTH-installation end en FiberLAN-installation er det nærliggende for bygherre at lade et forsyningsselskab finansiere etableringen. I kombination med at forsyningsselskaber historisk har serviceret byggebranchen med installation af kabel-tv, er det baggrunden for at internetinstallationerne i mange tilfælde stadig bliver betalt og ejet af et forsyningsselskab.

 

Nøglen til at sikre beboerne adgang til den mest konkurrencedygtige internetudbydere består altså i, ejendommen skal eje installationen, fordi så kan internetleverandøren udskiftes nemt og billigt. Med en FiberLAN-installation er etableringsomkostningerne så lave, at investeringen på vegne af de fremtidige beboere er særdeles attraktiv.

 

 

1Hvor er faldgruberne for en bygherre?

I disse år forandrer forbruget af tv og digital underholdning sig dramatisk, og det er langt vigtigere end tidligere, at man som bygherre og rådgiver interesserer sig for boligernes internetforsyning. Det man skal være opmærksom på er:

 

 • Det er vigtigt at installere den optimale teknologi til ejendommen. Vælg FiberLAN, hvis det er muligt, fordi det er billigere at installere, og giver beboerne lavere abonnementspriser. FiberLAN er normalt altid den mest rationelle teknologi til en etageejendom.
 • Sørg for at installationen tilhører ejendommen, fordi det sikrer, at beboerne kan udskifte internetleverandøren. Det er nemlig den bedste garanti for at opnår høj tilfredshed hos beboerne. En FiberLAN-installation er en investering på vegne af de fremtidige beboere, som er særdeles attraktiv i sammenligning med FTTH.
 • Vælg en optimal leverandør fra start for at give beboerne den bedste forhold mellem pris, hastighed, stabilitet og serviceniveau.

 

En fælde man kan falde i som bygherre, er at lade et forsyningsselskab få monopol på at levere internet med en FTTH-installation i en ejendom. I etagebyggeri er FiberLAN altid en bedre løsning.

 

Problemet opstår, når man lader et forsyningsselskab betale for installationen og dermed tillader at forsyningsselskabet ejer installationen. Når forsyningsselskabet ejer installationen, er beboerne udelukket fra udskifte leverandøren, når en mere konkurrencedygtig leverandør melder sig på banen.

 

Der er talrige eksempler på, at beboere i nybyggeri oplever, at boligerne er udelukket fra at vælge konkurrencedygtig internetforsyning.

 

Har du spørgsmål, eller ønsker du at blive klædt bedre på til at træffe beslutninger om netværksteknologi i dit nybyggeri, så kontakt os. Vi rådgiver jer gerne.

 

 

1Hvad er nøglen til at vælge den bedste løsning?

Nøglen til at vælge den optimale løsning er:

 1. FiberLAN er normalt altid den mest rationelle teknologi til en etageejendom. Vælg FiberLAN, hvis det er muligt, fordi det er billigere at installere, og giver beboerne lavere abonnementspriser. FiberLAN-installationen er en investering på vegne af de fremtidige beboere, som er særdeles attraktiv i sammenligning med FTTH.
 2. Det er vigtigt, at installationen tilhører ejendommen. Det sikrer at beboerne altid kan vælge den mest konkurrencedygtige leverandør, og det er den bedste garanti for tilfredse beboere.
 3. Vælg en leverandør fra start, som sikrer beboerne en optimal balance mellem pris, hastighed, stabilitet og serviceniveau.

I er velkomne til at kontakte os, vi vil gerne beskrive de muligheder, som I har i jeres nybyggeri og guide jer udenom om forhindringerne.