Arbejdsgiverbetalt internet

  • Du kan bestille arbejdsgiverbetalt internet, hvis det er en mulighed for dig.
  • Det koster 384 kr. ex. moms pr. kvartal (480 kr. incl. moms).
  • Ordningen kræver, at arbejdsgiver udfylder en erklæring, som skal indsendes til Fiberby.

HENT ERKLÆRING