SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE INTERNETANVENDELSE

 

1.1 Brugerne forpligter sig til:

  • ikke at anvende de leverede Services til ulovlig virksomhed eller til at sende eller modtage meddelelser, som Fiberby med rimelighed anser for at være ulovlige, anstødelige, uanstændige, obskøne, truende, ondskabsfulde, æreskrænkende, eller som krænker intellektuelle rettigheder (inklusive, men ikke begrænset til, navnebeskyttelse, ophavsret eller rettigheder relateret til domænenavne), og heller ikke at tillade andre at anvende de leverede Services til sådanne formål
  • ikke at hindre/forsøge at hindre eller opfange/forsøge at opfange meddelelser, der passerer Fiberbys netværk
  • ikke at sende meddelelser eller vira, der bevirker, eller som formodentlig vil bevirke skade på Fiberby eller tredjemand
  • at anvende de leverede Services i overensstemmelse med gældende lovgivning
  • at følge alle rimelige instruktioner fra Fiberby vedrørende anvendelsen af Fiberbys netværk og/eller de leverede Services
  • at godtgøre og skadesløsholdelse Fiberby for alle krav og omkostninger (inklusive advokatomkostninger) forårsaget af Boligforeningens manglende overholdelse af denne Aftale
  • at fejlsøge indenfor 5 dage med henblik på at fjerne vira
  • ikke at have åbne trådløse netværk, dvs. at Brugerne skal have kode på deres netværk, og at koden ikke må være offentligt tilgængelig
  • ikke at dele internetforbindelse med andre end husstandens beboere og eventuelle gæster/besøgende

1.2 ‘Affaldspost’, Spamming og Mail Bombing

1.2.1 Brugerne må ikke anvende de leverede Services til at sende store mængder af e-post, som modtagerne ikke har bedt om (såkaldt ”spamming”, ”unsolicited commercial email”, ”unsolicited bulk email”). Det er endvidere ikke tilladt at sende større mængder af e-post eller e-post med store vedhæftede filer, hvis dette med rimelighed kan tænkes at irritere eller chikanere modtageren (såkaldt ”mail bombing”), eller foretage masseudsendelse til andre end en særskilt diskussionsgruppe (såkaldt ”news bombing”).

1.3 Netværkssikkerhed

1.3.1 Brugerne må ikke forstyrre eller forsøge at forstyrre sikkerheden på Fiberbys netværk eller hindre eller forsøge at hindre driften af Fiberbys systemer, netværk, autentiseringsmetoder, servere eller udstyr. Brugerne må ikke søge at omgå brugergodkendelse eller sikkerhed hos nogen vært, netværk eller konti (såkaldt “cracking”). Dette omfatter blandt andet at skaffe sig adgang til data, der ikke er beregnet til Brugerne, logge ind på en server, hvor adgang ikke er autoriseret, eller udforske sikkerheden i andre netværk uden tilladelse. Det er ikke tilladt at søge at få adgang til nogen konto eller dataressource, hvis denne ikke tilhører Brugerne (såkaldt “spoofing”).

1.4 Samarbejde med politiet

1.4.1 Fiberby samarbejder med politiet eller andre myndigheder på forespørgsel. Fiberby forbeholder sig ret til at skaffe sig adgang til og videregive oplysninger til politiet i forbindelse med formodet ulovlig virksomhed, der kommer til Fiberbys kendskab. Fiberby forpligter sig til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning, herunder Personaledataloven.