Information om prisregulering

Med virkning fra den 1. oktober 2015 bliver det månedlige abonnement på Fiberby hævet fra 100 kr. til 120 kr.

Med prisstigningen ønsker vi at ruste os til den øgede internettrafik, og imødekomme de stigende krav til infrastruktur og support, som vi oplever. Vi ønsker at blive ved med at være de bedste til at levere stabilt, hurtigt og problemfrit internet, som er et krav for stadigt flere af byens borgere.

Fiberby har ikke tidligere hævet prisen, kun hastigheden, i de 10 år vi har leveret internet til boligforeninger. Sidste år satte vi hastigheden op fra 50/50 Mbit/s til 100/100 Mbit/s.

Venlig hilsen
Fiberby