Driftstatus

Aktuel driftstatus – se om din forening er berørt af nedbrud.

Netværk

Stabil drift – ingen kendte nedbrud