Sådan får I Fiberby

Indre københavn

For at få Fiberby skal en ejendom kobles på Fiberbys netværk. Når det er sket, kan alle beboere vælge hurtigt og billige internet fra Fiberby.

Dette kan du gøre, for at I får Fiberby:

Bor du i andels- eller ejerforening?

Vejen til at få Fiberby i andels- eller ejerforeningen er, at I vedtager på foreningens generalforsamling, at I vil indgå en aftale med Fiberby. Derfor skal I stille forslag på foreningens generalforsamling om at få internet fra Fiberby. Vi foreslår, at du starter med at læser om fordelene ved at få Fiberby på vores hjemmeside og at du ser på vores brochure. Derefter kan du fx tale med bestyrelsen eller andre i foreningen om ideen.

Bestyrelsen, eller en person med opbakning i foreningen, kan bede om et tilbud fra Fiberby. Tilbuddet kan bruges til at stille et forslag på generalforsamlingen.

Bemærk at de fleste foreningers vedtægter kræver, at et forslag er indleveret inden en tidsfrist før generalforsamlingen

Har du spørgsmål eller ønsker du at få tilsendt vores brochure på tryk, så skriv gerne til os på salg@fiberby.dk.

Bor du i en almen boligforening?

For at få Fiberby i en almen boligafdeling skal I vedtage på afdelingsmødet, at I vil indgå en aftale med Fiberby.

Vi foreslår, at du starter med at læser om fordelene ved at få Fiberby på vores hjemmeside og at du ser på vores brochure.

Bestyrelsen, eller en person med opbakning i foreningen, kan bede om et tilbud fra Fiberby. Tilbuddet kan bruges til at stille et forslag på afdelingsmødet.

Forslaget skal forelægges og vedtages på et afdelingsmøde. Bemærk at de fleste foreningers vedtægter kræver, at et forslag er indleveret inden en tidsfrist før afdelingsmødet.

Har du spørgsmål eller ønsker du at få tilsendt vores brochure på tryk, så skriv gerne til os på salg@fiberby.dk.

Bor du i en privat udlejningsejendom?

For at få Fiberby i en privat udlejningsejendom skal ejendommens ejer indgå en aftale med Fiberby.

Vi foreslår, at du starter med at læser om fordelene ved at få Fiberby på vores hjemmeside og at du ser på vores brochure.

Hvis I har en lejerforening eller en lejerrepræsentant kan I ad den vej foreslå ejeren, at bestille et tilbud fra Fiberby. Hvis ejeren/udlejeren indgår en aftale med Fiberby indebærer det typisk en fordel, nemlig at internet fra Fiberby gør lejlighederne mere attraktive, fordi lejerne typisk kan spare penge på deres udgifter til internet og tv.

Har du spørgsmål eller ønsker du at få tilsendt vores brochure på tryk, så skriv gerne til os på salg@fiberby.dk.