Hvor længe endnu skal foreningen beholde de kollektive tv-pakker?

Fremtidens tv kommer via internettet, men hvornår skal foreningen droppe de kollektive tv-pakker?

Mange boligforeninger overvejer at fravælge deres fælles tv-leverandør, og det kan give dilemmaer og udfordringer internt i foreningen, fordi vi i stigende grad ser tv på forskellige måder. Groft sagt er de yngre grupper gået over til streaming via internettet, mens de ældre holder ved traditionel flow-tv. Så hvornår er det en god idé at foreningen dropper den fælles tv-leverandør og tv-pakkerne?

Fordelene ved tv-streaming er især det store udvalg og de lavere priser

I Fiberby hører vi tit spørgsmålet: ”Er tiden moden til at foreningen kan undvære den fælles tv-leverandør?” Spørgsmålet melder sig typisk når foreningerne står overfor at etablere en kollektiv internetløsning og baggrunden er, at traditionelt tv efterhånden bliver erstattet af streaming af tv via internettet, fordi:

  • Udbuddet af tv, film og serier er langt større
  • Priserne er lavere
  • De individuelle muligheder er mere fleksible, end med traditionelt tv

I fremtiden kommer tv fra internettet

Det er relevant at overveje om foreningen fortsat har behov for en kollektiv tv-løsning, fordi der ikke er tvivl om, at tv-sening i fremtiden flytter fra de traditionelle tv-pakker leveret via antennekabler (coax) af en tv-udbyder over til internetstreaming fra f.eks. DR, Netflix, HBO som bliver set via smart-tv, tv-bokse som Apple-TV eller direkte på computer og mobiltelefon.

Streamingtjenesterne overhaler traditionel broadcast-tv

At tv-streaming allerede er ved at overhale traditionel tv-sening tydeligt i fx Nordstats statistisk fra 2016, hvor danskerne er blevet spurgt om hvilke tv-tjenester, de ville savne mest. Her står streamingtjenesterne Netflix og YouTube højere på listen end fx TV2 og TV3, mens DR dog ville blive savnet mere (se figur 1).

Figur 1: Hvad ville du savne mest? (Hele befolkningen)

Fig 1- sort

Når man ser på svarene for den del af befolkningen, som er under 40 år er mønsteret endnu mere udpræget. Her står streamingtjenesterne højere på listen end selv de store broadcastere som fx DR og TV2 (se figur 2).

Figur 2: Hvad ville du savne mest? (Befolkningen under 40 år)

Fig 2-sort

For befolkningen over 40 år må man sige, at mønsteret er mere traditionelt, idet streaming-tjenesterne er langt mindre populære end de store broadcastere.

Groft sagt er de yngre befolkningsgrupper altså længere fremme i overgangen til tv-streaming. Overført til boligforeninger vil det ofte betyde, at beboerne er opdelt i to grupper: De som foretrækker traditionelt kabel-tv og de som foretrækker at streame tv via internettet. Ofte vil alderssammensætningen i foreningen være afgørende for dette, men det er dog vores erfaring, at flere andre forhold også spiller ind, fx hvor langt fremme beboerne er med hensyn til at bruge IT generelt.

Dilemmaet for foreningerne: Hvor længe skal alle betale til det, som færre bruger?

Historisk har der i foreningerne været en ret klar fællesinteresse, når det kom til at vælge tv-udbyder og tv-løsning, fordi så godt som alle så tv og den eneste beslutning var valget mellem lille, mellem eller stor tv-pakke. Derfor gav det god mening, at alle betalte til en kollektiv tv-løsning.

I dag er situationen anderledes. Foreninger er meget forskellige ”størrelser” både når det kommer til beboersammensætning og kollektive politikker, men overvejelserne om, hvor længe det giver mening at opretholde en kollektiv tv-løsning vil før eller senere trænge sig på i foreningerne, og for mange er det allerede et reelt dilemma.

I dag og i fremtiden står foreningerne ofte med mere modstridende interne interesser. Efterhånden vil det være i flertallets klare interesse at fravælge en kollektive tv-løsning til fordel for højhastighedsinternetløsning.  Så dilemmaet er: Hvor længe skal foreningen have en fælles tv-løsning, som alle skal betale til, men som stadig færre benytter?

Efter vores erfaring, giver det i den sammenhæng mening at overveje:

  • Hvilke muligheder for individuelle tv-løsninger, har de beboere som foretrækker traditionelt tv? Her er der heldigvis flere muligheder, som bl.a. inkluderer at beholde en eksisterende tv-løsning, blot som individuelle kunder. Det er eksempelvis en mulighed med YouSee
  • Hvilke andre muligheder er der for at etablere en fælles tv-løsning, hvor beboerne ikke betaler kollektivt? Her findes der udbydere, fx Boxer, som tilbyder en tv-løsning med et relativt stort kanaludvalg og lavere priser, hvor den fælles investering er begrænset mens udvalg/forbrug afregnes individuelt
  • Endelig er der forskellige overgangsløsninger, hvor man via internet får en brugeroplevelse, der er sammenlignelig med ”traditionel tv-sening”

Overgangsløsninger som tilfredsstiller de flestes behov

Heldigvis er der også en række brugbare overgangsløsninger, som tilfredsstiller de fleste behov for traditionelt tv-sening, blot leveret via internet. Her vil vi pege på Telia TV, der er en internettjeneste, hvor man abonnerer på de kanaler eller kanalpakker, som passer til ens behov. Tjenesten kan tilgås fx via et smart-tv, hvor brugeroplevelsen nærmest svarer til traditionel tv-sening.

Figur 3: Telias tv-pakker kan modtages via internettet. Kanalpakker kan også sammensættes individuelt.

Figur 3 - Telias tv-pakker kan modtages via internettet. Kanalpakker kan også sammensættes individuelt.

Fiberby rådgiver gerne foreningerne om overgangsløsninger

Fiberby har stor erfaring med at levere højhastighedsinternet via fiber til boligforeninger og vi har stor indsigt i de muligheder, som boligforeninger har i overgangen fra traditionel tv til streaming via internettet. Vi stiller gerne vores erfaring til rådighed for boligforeninger og kan kontaktes på 33230099 eller via Fiberby.dk. Fiberby leverer udelukkende internet, og vi er uafhængige af tv-leverandører.

Permalink